Museum

Det er flere forskjellige museer i kommunen. Noen med offentlig drift, mens andre er tilknyttet en forening eller en bedrift.

Under står det mer detaljert informasjon om de enkelte museene.

Bommen Elvemuseum - åpent hver søndag kl 14.00-18.00 (til 30. spetember)

Dette museet ble åpnet 22. august 1992. Museet skal dokumentere historien knyttet opp til elva, fløting, fangst og fiske. Deler av huset i Bommen er fra midten av 1600-tallet og er trolig det eldste beboelseshus i Vennesla. Huset går nå under navnet Bommen fordi det var husvære for en del av de som arbeidet med tømmeret i Venneslafjorden. Bygningens stilart kalles ”Den mandalske stue” og vi finner denne hustypen igjen flere steder i Vest-Agder.

Bygningen ble restaurert og åpnet som museum i 1992. Bommen eies av Vennesla kommune og driftes av en venneforening – Bommens Venner. Museet er åpnet søndager fra mai- september.Her er forskjellige arrangement (konserter, foredrag etc.) fra utescenen bak Bommen – hvis været tilater det. Venneforeningen driver også kafè og suvenirsalg.

Vigeland Hovedgård

Vigeland Hovedgård ved Otra er i empire – og sveitserstil. Gården ble bygget for 150 år siden av Caspar Wild. En stiftelse restaurerte bygningen på begynnelsen av 1990-tallet, og det har tidligere vært mange kulturaktiviter og kunsthåndverkere i lokalene. Eiendommen eies av Vigeland Metal Refinery og er for tiden stengt. Det er planer på gang om ny aktivitet på området.

Vennesla skole- og bygdemuseum

Hovedbygningen er en gårdsbygning fra 1838. I tillegg er det et stabbur fra før 1640. Skolemuseet, med godt utstyrte klasserom fra gamle dager samt et tannlegekontor, ligger like ved. I dag brukes museet av Vennesla historielag som bl.a. har aktiviteter både vår og høst for skolebarn i forbindelse med Den kulturelle Skolesekken.

Hægeland skolemuseum og bygdemølle

Ved RV 39, 3 km. sør for Hægelandskrossen og 33 km fra Kristiansand ligger dette museet. Det består av et eldre skolehus som nå er under oppussing, bygdemølle, uthusbygning med samling av landbruksredskaper og magasinbygg. Det er ikke fast åpningstid, men museet brukes en del av Eikeland skole i forbindelse med undervisning.

Øvrebø gamle prestegård

Øvrebø prestegård er egnet til selskaps-, kurs og konferanselokale.

Hovedhuset består av storsalen hvor det kan dekkes til 60 personer.
I tilknytning til storsalen er det salonger og et stort kjøkken med eget oppvaskrom.

I bryggerhuset er det satt opp vedfyrt bakerovn, og det kan holdes kurs av ulike slag.
Det er dannet ei venneforening for prestegården. Denne står for en del arrangementer og er aktivt med i dugnaden på huset.

I uthuset på prestegården har Øvrebø historielag etablert en utstilling av gamle landbruksredskaper.

I låven har Øvrebø Historielag utstilling av gamle jord og skogbruksredskaper. 50 talls leilighet, sy og håndarbeid, radioer, telefoner, skomakerverksted og mye mer.

Informasjon og utleiepriser fåes ved henvendelse til kontaktperson for utleie Else Brit Håverstad, telefon 38 13 96 33 / 979 62 544.

Setesdalsbanen

Bli med på en tur med et levende museum, en smalsporet dampjernbane fra 1896. Her kan du reise tilbake til gamle dager, og kjenne lukta av kullrøyk og lakket teak. Du vil oppleve vill og vakker sørlandsnatur så nær innpå deg at du nesten mister pusten. Toget år gjennom en trang dal med elva på den ene siden og den bratte fjellveggen på den andre. Toget ”tøffer” fra Grovane stasjon til Røyknes, en strekning på ca. 8 km. På turen vil du også få se landets lengste tømmerrenne og det statseide Paulen barskogreservat som er verneverdig både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Opprinnelig gikk Setesdalbanen fra Kristiansand til Byglandsfjord, en strekning på 78 km. I tillegg til passasjerer fraktet banen tømmer, stav og ved. Den fikk også sor betyning for Evje Nikkelverk og gruver, Byglandsfjord dampsag, Evjemoen militærleir og fabrikkene i Vennesla. Men etter hvert gikk trafikken mer og mer over på bil, og Norges Statsbaners siste smalsporede jernbane ble nedlagt i 1962.

Setesdalsbanen er en del av Vest-Agder museet og har åpnet for publikum store deler av sommeren samt enkelte dager i Kulturuka og til jul. Se hjemmesiden her.